file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

SQL Server Bağlantısı

Estimated reading: 1 minute 735 views
SQL Server Bağlantı Tanımlaması


Program girişi için, SQL Server Bağlantı tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.