file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Ticari Modül (Ön Muhasebe)

Estimated reading: 2 minutes 527 views

TİCARİ SİSTEM

ICEBERG TİCARİ SİSTEM (ÖN MUHASEBE)

Kayıtlar

 • Cari Hesaplar
 • Fatura, İrsaliye vb.
 • Tahsilat ve Tediyeler
 • Çek, Senet, Kredi Kartı
 • Belge Seçimli Ödemeler
 • Gider ve Diğer Kayıtlar
 • Fiş Kayıt Sistemi
 • Ajanda
 • Not ve Görevler

Sektöre Özel

 • Stok Üretim Takibi
 • Benzin İstasyonu Otomasyonu
 • Barkodlu Satış Kasa
 • Yazar Kasa Girişi
 • Stok Depo Kantar
 • Stok Depo Sayımı
 • Eğitim Kurumları
 • Sözleşme ve Açık Tutarlar
 • Toplu Fiş Tahakkuku
 • Bütçe Finans
 • Finans Raporları

Finans Raporları

 • Genel Mizan Raporu
 • Ekstre Muavin Defter
 • Tanımlı Muavin Raporu
 • Aylık Mizan Raporu
 • Tüm Mizan Raporu
 • Hızlı T-Mizan Rapor
 • Departman Mizanları
 • Proje Şube Mizanı
 • Proje Karlılık Raporu

Stok Raporları

 • Stok Mizan Muavin
 • Hızlı Stok Mizan Raporu
 • Hızlı Stok Muavin Raporu
 • Stok Maliyet (FIFO, Ar.Ort. …)
 • Stok Matrah Raporu
 • Aktif Stok Lot Raporu
 • Hızlı Sipariş Raporu

Ödenmemiş Faturalar

 • Ödenmemiş Fatura/Taksitler
 • Vade Takip Sistemi
 • Ödenmemiş Fatura/Taksit

Diğer Raporlar

 • Kasa Defteri
 • Gün Faaliyet Raporu
 • Yönetici Bakışı
 • Çek Senet Raporu
 • Firma Özel Raporları
 • Performans Raporu
 • Araç Yakıt Raporu
 • Tanımlı Raporlar
 • SQL Raporlar

Kar/Zarar-Beyanname

 • Kâr-Zarar Bilanço
 • BA (ALIŞ) Formu
 • BS (SATIŞ) Formu
 • İndirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • Gümrük Beyan Listesi

Tanımlamalar

 • Cari Kartlar
 • Hesap Planı
 • Stok Kartları
 • Döviz Kurları
 • Grup Tanımları
 • Genel Tanımlamalar