file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Personel Ücret Bordrosu

Estimated reading: 2 minutes 408 views

PERSONEL ÜCRET BORDROSU

PERSONEL ÜCRET BORDROSU

Kayıtlar
 • Personel Listesi
 • Kimlik Listesi
 • Gelecek Aya Devir
 • Toplu Maaş Girişi
 • Toplu Gelir (İkramiye)
 • Toplu Kesinti (Avans)
 • Toplu Ücret Değiştir
 • İzin İstirahat Takibi
 • Yıllık İzin Defteri
Tazminatlar
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Tazminat Karşılıkları
Bordro
 • Bordro Hesap Pusulası
 • Tanımlı Bordro Raporu
 • Tüm Dönemler Bordrosu
 • Kümülatif Hesap Pusulası
 • SGK ve Çalışma Yeri Gelirleri
 • Gelirler Bordrosu
 • Bordro Ön İzleme
 • Banka Ödeme Listesi
Bildirimler
 • Hizmet Belgesi
 • İŞKUR Aylık Çizelgesi
 • Zorunlu BES Listesi
 • Toplu SGK İşlemleri
 • Muhtasar Bilgileri
 • Kısa Çalışma Ödeneği
Entegre
 • Bordro Entegresi
 • Banka Ödeme Entegresi
 • Avans-Borç Kesinti Entegresi
Puantaj
 • Puantaj Listesi
 • Puantaj Bordrosu
 • Proje Maliyetleri
 • Proje Puantaj Listesi
 • Akort Ücret
Diğer Rapor
 • Yıllık AGİ Bordrosu
 • Özel Raporlar
 • Özlük Dosya Listesi
 • Firma Özel Raporları
 • Organizasyon Şeması
PDKS
 • Vardiya Planı Listesi
 • Giriş Çıkış Saat Transferi
 • Giriş Çıkış Saat Raporu
 • PDKS Hızlı Bakış
Avans İcra
 • Avans-Borç Ödemeleri
 • İcralar Listesi
 • Personel Ekstresi Mizan
 • Özel Banka Ödeme Listesi
Zimmet
 • Zimmet Listesi
 • Zimmet Raporları
 • Zimmet Kartları
Sendika
 • Ücret Yönetimi Tanımları
 • Toplu Sözleşme Fark Bordrosu
Tanımlamalar
 • Hesap Planı
 • Bordro Tanımları
 • Firma Tanımı
 • Şube Tanımı
 • Firma Listesi