file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Büro Yönetimi

Estimated reading: 1 minute 351 views

BÜRO YÖNETİMİ

BÜRO YÖNETİMİ                         

Kayıtlar

 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Kira Kaydı
 • Muhtasar Kayıt
 • Müstahsil Makbuz

Entegre

 • Serbest Mes. Mak. Entegresi
 • Kira Entegresi
 • Muhtasar Entegre
 • Müstahsil Entegre

Beyannameler 

 • MUHSGK 1003A
 • MUHSGK2 1003B
 • Muhtasar Beyannamesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Beyanname Listesi

Raporlar            

 • Tevkifât Listesi
 • Müstahsil Makbuz Listesi
 • Oda Müşteri Bildirimi
 • Vergi Levhası Tasdik Bildirimi
 • Resmi Defter Numaralama

Diğer Serbest Meslek   

 • Diğer Serbest Meslek Makbuzu
 • Diğer Serbest Meslek Makbuz Entegre
 • Diğer Serbest Meslek Tevkifât Listesi

Tanımlamalar   

 • SMMM Tanım
 • Muhtasar Tanım
 • Defter Türleri
 • Firma Listesi