file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

İşletme Defteri

Estimated reading: 1 minute 390 views

İŞLETME DEFTERİ

İŞLETME DEFTERİ

Kayıtlar

 • Evrak Listesi
 • Ödeme Sistemi
 • Excel Fiş Girişi
 • Toplu Tahakkuk

Maliyet/Stok

 • Kar Haddi Tanımları
 • Kar Haddi Raporu
 • Stok Mizan Muavin
 • Maliyet (FIFO, Ar.Ort.)

Raporlar

 • Genel Mizan Raporu
 • Aylık Mizan
 • Ekstre Muavin Defter
 • Tanımlı Muavin Raporu
 • Departman Mizanı

Beyannameler

 • KDV1 Beyannamesi
 • KDV2 Beyannamesi
 • KDV4 Beyannamesi
 • Poşet Vergi Beyannamesi
 • İndirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • Tuik Anket Raporu
 • Beyanname Listesi

Defterler

 • Defter Beyan Gönder
 • İşletme Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defter Geçiş Haddi

Hesap Özeti

 • Hesap Özeti
 • Gelir Tablosu

Tanımlamalar

 • Hesap Planı
 • Stok Kartları
 • Döviz Kurları
 • SMMM Tanım
 • Firma Tanımı
 • Firma Listesi