file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Kısa Yol Tuş Kullanımları

Estimated reading: 1 minute 745 views
Kısa yolu İşlem
Alt + Insert Yeni Kayıt
Alt + Delete Kayıt Sil
Ctrl + Enter Kaydı Düzelt
Alt + X Hesap makinesi
Alt + 0 İşlemler listesi
Alt + F1 Uzaktan yardım
Alt + F2 Firma Değiş
 
Ctrl + 0 Tüm modüller listesi
Ctrl + 1 Ticari
Ctrl + 2 Bilanço / İşletme
Ctrl + 3 Personel
Ctrl + 4 Demirbaş
Ctrl + 5 Büro Yönetimi
Ctrl + 6 Firma Değiş
Ctrl + 7 Tanımlar
Ctrl + 8 Servis
Ctrl + 9 Excel Transfer
 
Ctrl + F2 Şube seç
Ctrl + F3 Form Yetkileri
Ctrl + F5 Ay seç
Ctrl + Shift + F2 Kayıt tipini değiştir
 
Shift + F1 Video yardım
Shift + F2 Tüm tanımlamalar
Shift + F11 Ajanda
Shift + F12 Ekran görüntüsünü al
 
F1 Yardım
F8 Yazdır
F9 Kaydet/Onay
F10 Çıkış