file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Program Tanımlamaları

Estimated reading: 1 minute 325 views

PROGRAM TANIMLAMALARI

Genel Tanımlamalar

Firma

 • Firma Tanımı
 • Grup Tanım
 • E-Posta Adresleri
 • Terminal Tanım
 • Fiş ve KDV Oran

Belge Sistemi

 • Belgeler
 • Belge Numaralama
 • Yazıcı Formlar
 • Form Tasarımları
 • Rapor Formları

Stok Sistemi Tanımlamaları

 • Stok Genel Tanımı
 • Stok Kart Alanları
 • Aktif Stok Alanları
 • Stok Sistemi
 • Barkod Tanımları
 • Kampanyalar
 • Muhasebe Tabloları
 • Aktif Stok Tabloları
 • Müstahsil Kodları
 • Diğer Tanımları
 • Plan Şablonları
 • Birimler, Banka, Diğer

Diğer Tanımlamaları

 • SQL Transferi
 • Ödeme Ek Fiş Satir

Kullanıcı ve Kullanıcı Yetki Tanımlamaları

Filtre Alan Tanımlamaları

SQL Raporlar