file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Giriş

Estimated reading: 1 minute 708 views

ORKA SQL GİRİŞ EKRANI

GİRİŞ EKRANI İŞLEMLERİ

  • Program Güncelleme
  • Lisans Yükleme/Güncelleme
  • Eğitim Videoları
  • Sosyal Medya Bağlantıları
  • SQL Server Seçimi/Tanımlamaları
  • Kullanıcı Seçimi
  • Kullanıcı Şifre Girişi
  • Çalışılan Yıl Seçimi
  • Firma Listesi
  • Çalışılan Yıla ait Firmalar
  • “Sağ Klik” Menüsü
  • Firma Ünvanlarını Güncelleme
  • Veri Tabanı Servis İşlemleri
  • Yeni Firma Oluşturma

 

ORKA SQL Güncelleme Ekranı
ORKA SQL Güncelleme Ekranı
Lisans Güncelleme Ekranı

Firma Listesi üzerinde iken farenin sağ kliği ile beraber, Firmalar ile ilgili:

 • Yeni Firma Oluşturulması
 • Firmanın Düzeltilmesi
 • Firmanın Silinmesi
 • Firma Ünvanların Güncellenmesi

Menüsüne erişilir.