file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Demirbaş, Amortisman, Sabit Kıymet Yönetimi

Estimated reading: 1 minute 389 views

SABİT KIYMET, DEMİRBAŞ, AMORTİSMAN

SABİT KIYMET AMORTİSMAN İŞLEMLERİ

Kayıtlar

 • Demirbaş Listesi
 • Fatura Listesi
Amortisman
 • Amortismanı Hesapla
 • Amortisman Listesi
 • Amortisman Defteri
 • Tüm Dönemler Amortismanı
 • Demirbaş Mizan Farkları
Entegre
 • Amortisman Entegre
 • Gider Tahakkuk Entegresi
Raporlar
 • Ek Maliyet Listesi
 • Demirbaş Gider Listesi
 • Zimmet Yeri Listesi
 • Gider Tahakkuk Listesi
 • Fon Kullanım Listesi
Enflasyon
 • Demirbaş Enflasyonu Hesapla
 • Demirbaş Enflasyon Raporu
Tanımlamalar
 • Hesap Planı
 • Cari Kartlar
 • Amortisman Oranları
 • Firma Listesi
 • Firma Tanımı