file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Bilanço Defteri

Estimated reading: 2 minutes 353 views

BİLANÇO DEFTERİ

BİLANÇO DEFTERİ

Kayıtlar
 • Fiş / Evrak Kayıt
 • Gider Fiş Şablonları
 • Excel Fiş Girişi
 • Toplu Tahakkuk
Maliyet/Stok
 • Stok Belge Listesi
 • Stok Mizan Muavin
 • Stok Maliyeti (FIFO, Ar.Ort.)
 • Stok Kartları
 • Kar Haddi Tanımları
 • Kar Haddi Raporu
Raporlar
 • Genel Mizan Raporu
 • Ekstre Muavin Defter
 • Tanımlı Muavin Raporu
 • Kasa Banka Defteri
 • Aylık Mizan
 • Özel Mizan Raporu
 • Departman Mizanı
 • Proje Şube Mizanı
 • Bütçe Raporları
 • Demirbaş Mizan Farkları
 • Karşıt İnceleme Tutanağı
 • Sayıştay Raporları
Beyannameler
 • KDV1 Beyannamesi
 • KDV2 Beyannamesi
 • KDV4 Beyannamesi
 • BA (ALIŞ) Formu
 • BS (SATIŞ) Formu
 • Poşet Vergi Beyannamesi
 • İndirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • Kesin Mizan Raporu
 • Tuik Anket Raporu
 • Beyanname Listesi
Defterler
 • e-Defter Uygulaması
 • Fiş Listesi
 • Müsvette Yevmiye Defteri
 • Tasdikli Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Envanter Defteri
Dönem Sonu
 • 7A-7B Yansıtmalar
 • Gelir Tablosu Hesap Kapanışı
 • Kur Farkları
 • Otomatik Virmanlar
 • Enflasyon Muhasebesi
 • ADAT Hesaplaması
 • Toplu Fiş Virmanı
Mali Tablolar
 • Bilanço Tablosu
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Kurumsal Mali Tablolar
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Kurum Karlılık Formu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
Tanımlamalar
 • Hesap Planı
 • Döviz Kurları
 • SMMM Tanım
 • Firma Tanımı
 • Firma Listesi