İlk İşlemler:

 • OrkaSQL programında; Büro Yönetimi modülünde “SMMM” Tanımlamaları bölümüne giriniz.

Kullanılmakta olan “SMMM” Bilgisinin incelenmesi ve düzeltilmesi

 • Defter Beyan Sistemi gereği Vergi Numarası girilmek zorundadır.
  Noterden Sorgula düğmesi kullanılarak Bilgileri otomatik çekebilirsiniz.

İşareti kullanılarak APIKEY Bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.

Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemleri ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Stopajlı Tüm İşlemler(S.Meslek Mak,Kiralar,Gider Pusulası …) Büro Yönetimi modülünden girilecek ve Entegre edilecektir.
 • Demirbaş Alışı/Satışı ile ilgili işlemler Demirbaş Modülünden girilmelidir.
 • İşletme/S.Meslek modülünde Evrak girişinde Çok Satırlı (Gıda harcaması) işlemlerde belge numarası/belge tipi/Cari adı gibi bilgiler aynı girilmelidir.
 • Stopajlı kayıt girilecek Meslek Mensuplarında (Avukat,Doktor…) Büro Yönetiminde ki Diğer Meslek Mensupları bölümü kullanılacaktır.
 • Serbest Meslek Makbuzlarında Cari Kart açılmasına gerek yoktur. Seçilen Mükellef Firmasından otomatik olarak alınacaktır.
 • Avukat,Doktor’ların kestiği stopajsız makbuzlarda Nihai Tüketiciler için Cari Kart açılmasına gerek yoktur.

  SERBEST MESLEK MAKBUZU

Serbest meslek makbuzları Büro Yönetiminden -> SMMM Makbuz bölümünden girildikten sonra Entegre yapıldığında Otomatik olarak Defter Beyan Entegrasyonu için hazır olacaktır.

Seçilen Firmaların bilgilerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir.

Serbest Meslek Makbuzu girişinde; KDV Belge Tipi alanı kullanılarak Serbest Meslek Pos olarak değiştirilebilinir.  Seçilen Firma Defter Beyanda Cari olarak kullanılacağı için TC./Vergi no, Vergi Daire, Adres Bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir.

KİRA KAYITLARI

Kira kayıtlarında stopaj uygulandığı için, Bu kayıtlarında Büro Yönetimi modülü -> Kira Kayıtları bölümünden girilmesi gerekmektedir.

Mal Sahiplerinin Cari Kartlarının açılması ve Cari Bilgilerinin eksiksiz olarak tanımlanması gerekmektedir.

Kira kayıtları tanımlandıktan sonra, Belge Numarası bilgileri Kira kayıtları ekranında girilmelidir. Entegre edildikten sonra Otomatik olarak Defter Beyan Sistemine uygun kayıtlar oluşacaktır.

Kira kayıtlarının entegresi için;


DİĞER SERBEST MESLEK MAKBUZLARI

Avukat, Doktor, Veteriner gibi Diğer Meslek Mensuplarının kestiği Serbest Meslek Makbuzlarının Diğer Serbest Meslek makbuzları bölümünden girilmesi gerekmektedir.

SERBEST MESLEK MENSUBU TANIMLAMA

Büro Yönetimi modülünde, TANIMLAMALAR menüsünde, SMMM tanım bölümüne girilir.

Diğer Meslekler bölümüne geçerek, Avukat,Doktor.. gibi Meslek mensuplarını tanımlayabilir veya liste olarak görebilirsiniz.

Yeni Kayıt oluşturuyoruz.

Mükellefinizin Firmasının Bilgilerini Kopyalayıp, Kaydediniz.

 

 • Diğer Serbest Meslek Makbuzlarının Kayıt Edilmesi

Büro Yönetimi modülünde, Diğer S.Meslek İşlemleri sekmesinde, Diğer Serbest Meslek Makbuz bölümüne girilir.

 

Kullanılacak olan Diğer Meslek Mensubu seçilir ve Yeni Makbuz girişi yapılır.

Diğer Serbest Meslek mensuplarının OrkaSQL Firma Kodunda Cari Kart olarak mükelleflerinin tanımlanması gerekmektedir. Yeni Cari Kart işlemi ile Makbuz’un muhatabının cari kartını tanımlayabilirsiniz.

Girilmiş Makbuzların Mükellefinizin Firmasına entegre edilmesi gerekmektedir.


İŞLETME/SERBEST MESLEK EVRAK GİRİŞİ

 • Bazı Belge Türlerinin Sisteme gönderilebilmesi için Cari Kart bilgisi mevcut olmak zorundadır.
 • Evrak girişi esnasında Cari Kart açabilir ve Evrakın Carisini seçebilirsiniz.
 • Aynı Belgeye ait birden fazla satır varsa, mutlaka Belge Bilgileri, Carileri aynı olmalıdır.Aksi taktirde ayrı bir belge olarak Defter Beyan Sistemine gönderilecektir.
 • Firma listesinde mevcut olan Mükellefleriniz için Cari Kart açılmasına gerek yoktur.
 • Elektrik, su, telefon hesap planımızda ortak bulunmaktadır, Defter Beyan Programında Tipinin seçilmesi gerekmektedir.
 • Cari Kart açarken T.C. Kimlik/Vergi numarası ile sorgulama yaptırabilirsiniz.
 • Defter Beyan Kodlarını hesap planına tanımlamanıza gerek yoktur.
 • Defter Beyan Kodlarını Evrak Kayıt esnasında girmenize gerek yoktur.

Cari Hesap Kodu alanları gelmiyorsa; “*” (yıldız) alanından çağırabilirsiniz.


DEFTER BEYAN SİSTEMİ

Bilinmesi gerekenler

 • Cari Kartlar Defter Beyan Uygulamasından tanımlayabilir ve seçebilirsiniz. (Sağ Tuş Menüsü)
 • Defter Beyan Kodları Hesap planı analiz edilerek otomatik olarak bulunacaktır.
 • Defter Beyan Programında Kayıt üzerinde ki Hesap Koduna Defter Beyan Kodunu tanımladığınızda sonra ki Dönemlerde otomatik olarak tanıyacaktır.
 • Aynı Mükellefe ait farklı defter türleri aynı anda gönderebilirsiniz..
 • Serbest Meslek Makbuzları Entegre edildi ise Büro Yönetimi modülünden otomatik olarak aktarılacaktır.
 • Cari bilgileri Firma Listenizden otomatik alınacaktır.
 • Tüm kayıtlar hazır duruma getirilmeden gönderim yapamazsınız.
 • Hatalı kayıtlar İşaretlenerek gösterilmektedir ve düzeltme işlemini Defter Beyan uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. (b-Kayıtların görüntülenme ve düzenlenme alanı)
 • Satış İşlemlerinde Stopaj yoksa Nihai Tüketici tanımlayabilirsiniz. (c-Sağ Tuş Menüsü)
 • Üst Menü

Defter Beyan Programında, Raporlamalar ve Kayıt Gönderme işlemleri ile ilgili kullanılan bölümdür.

  • Defter Beyan Dönemi
  • Kayıt Görüntüleme Seçenekleri,
  • Rapor seçenekleri
  • Cari Kartlar
  • Defter Beyan Portalına giriş bulunmaktadır.
Defter Beyan Dönemini değiştirebilirsiniz.

Listelenecek kayıtların tipini seçmeye imkan verir. İstenirse seçilen tipe göre gönderim yapabilirsiniz.

 

 

 

 

Defter Beyan Portal’ına otomatik olarak giriş sağlar.
Defter Beyan kayıtlarının gönderilmesini sağlar. Gönderilecek kayıtlar işaretlendi ise işaret durumlarına göre gönderim sağlar.

 

 

 

 

 

 

 • Kayıtların görüntülenme ve düzenlenme alanı

 • Durum sütununda herhangi bir kayıt hatası mevcutsa Burada detay bilgisi verilerek görüntülenmektedir.
 • Kayıt hatası olan hücrelerde kırmızı olarak boyanmaktadır.
 • Durum Sütununa 2 kere tıklandığında o Hatanın nasıl çözüleceği hakkında yardımdan faydalanabilirsiniz.
 • Yapılan değişiklikler Evrak Kayıt bölümüne de yansıtılmaktadır.

Sağ Tuş Menüsü 

Orka Yazılım