file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Firma Tanımlamaları

Estimated reading: 0 minutes 236 views

Firma Tanımlamaları

 • Firma Tanımlaması
 • Grup Tanımlamaları
 • E-Posta Tanımlamaları
 • Terminal Tanımlamaları
 • Fiş ve KDV Oran Tanımlamaları

Belge Sistemi

 • Belgeler
 • Belge Numaralama
 • Yazıcı Formları
 • Form Tasarımları
 • Rapor Formları

Stok Sistemi

 • Stok Genel Tanımlamaları
 • Stok Kart Alan Tanımlamaları
 • Aktif Stok Alanları
 • Barkod Tanımlamaları
 • Kampanya Tanımlamaları
 • Muhasebe Tabloları
 • Aktif Stok Tabloları
 • Müstahsil Kodları
 • Hesap Plan Şablonları
 • Birimler, Banka, Diğer

Diğer Tanımlar

 • SQL Transfer Tanımlamaları
 • Ödeme Ek Fiş Satır Tanımlamaları
Yeni Firma Tanımlama
Firma Tanımlaması
Gruplama Sistemi Seçenekleri
Terminal Tanımlamaları
Fiş ve KDV Oran Tanımlamaları
Belge Sistemi
Belge Numaralandırma Sistemi
Yazıcı Formları
Form Tasarımları
Stok Sistemi Tanımlamaları
Rapor Formları
Stok Kartları Alan Seçimleri
Stok Alanları Seçimleri
Aktif Stok Alanları Seçimleri
Muhasebe Tabloları Tanımlama Sistemi
Hesap Planı Şablon Sistemi
Birimler, Kodlar...