file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Fatura, Sipariş, İrsaliye…

Estimated reading: 2 minutes 547 views
Stok Sistemi
Orka Iceberg Stok Sistemi
 • Stok Sistemi İşlemleri
  • Yeni Belge Oluşturma
  • Belge Düzelt
  • Belge Sil
  • Belge İptal Et
  • Belge Yazdır
  • Arama Konumlan
  • Fişe Konumlan
  • Belge Detayı
  • İrsaliye, Faturaya Dönüştür
  • Dönüştürülen Belgeler
  • Dönüşüm İşareti Ekle – Kaldır
  • Dönüşümleri İptal Et
  • Dönüşüm Belgeleri Serbest Girişi
  • İade, İskonto Fark Faturası Oluştur
  • Stok Kodları
  • Cari Fiyatlar
  • Stok Fiyatları
 • e-Dönüşüm İşlemleri
  • e-Fatura İndir
  • e-Belge Yazdır
  • e-Belge Sorgula
  • e-Belge Sorgula {Belge No}
  • e-Belge Kalan Kontör
  • Belge Eşleştirme(e-Fatura->Sipariş)
  • Raporlar
  • Cari Hesap Ekstresi
  • Cari Stok Muavin
  • Cari Stok Mizan
  • Sipariş,Konsinye Raporu
  • Seri No’ya Göre Belge Listesi
 • Diğer Yardımcı İşlemler
  • İthal Malın Maliyeti
  • Açık Tutarlar
  • Hızlı Depo Hareketi
  • Ek Alan
  • Dosya Ekle
  • Not ve Görev Ekle
  • Ajanda
  • Belge Not Girişi
  • Belge Kâr-Zarar Hesapla
  • Hızlı Sipariş Dönüşümleri
  • Toplu Belge No Ara
  • İhracat / İthalat Bilgi
  • Stok Sistem Kontrolleri
  • Ayarlar
  • Toplu İşlemler (Kopyalama, Silme…)
Stok Belge Sistemi
Fatura Giriş Ekranı
 • İşlemler
  • Alt İndirim Uygula
  • Ayarlar
  • Barkod1 Sisteminden Taşı
  • Başlık Grupları, Satırlara Taşı
  • Belge Döviz Kurundan TL Hesapla
  • Belge No E-Fatura Düzenle
  • Belge Not Girişi
  • Cari Kartlar
  • Cari Stok Fiyat
  • Diğer Belgelerden Kopyala
  • Dosyadan Transfer Et
  • e-Fatura ETTN Değiştir
  • Ek Adres
  • Fiyatları Arttır – Azalt
  • Fiyatları Bul
  • Form Özelliklerini Kaydet
  • Görünüm Kontrolü
  • Gruplar Tablosunda Seri Kayıt Aç
  • Hafızadan Kopyala
  • Hesap Planı
  • İhraç KDV İstisna Alanları Aç
  • İrsaliye, Sipariş Dönüştür…
  • Kalan Stok Fiyatı
  • KDV Dahil Fiyat
  • KDV Hariç Fiyat
  • KDV Oranlarını Yeniden Bul
  • KDV ve Diğer Vergileri Düzelt
  • KDV ve Diğer Vergileri Sıfırla
  • Kopyala
  • Lot Bilgileri
  • Maliyet Ekle
  • Matrah KDV Farkı
  • Miktar Girişinde Hesap Mak. Aç
  • Miktarı Sıfır Satırları Sil
  • Müstahsil Alanlarını Kapat – Aç
  • Pos ve Depo Seç
  • Sayım/Teslimat Onay
  • Sipariş, İrsaliye Bilgilerini Gir
  • Siparişler
  • Son Kaydı Kopyala
  • Stok Kartları
  • Stok Maliyetten Kayıtları Aktar
  • Stok Mizandan Kayıtları Aktar
  • Stok Paketi Ekle
  • Taksit Alanlarını Aç
  • Tevkifat Alanlarını Aç
  • TL => Döviz Değerlerini Hesapla
  • Yazı Giriş
  • Yeni Döviz Kuruna Göre TL Hesapla
  • Yenile