file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Veri Transferi

Estimated reading: 1 minute 275 views
Veri Transferi Ekranı
 • BELGELER
  • Alış – Satış Faturaları
  • Tahsilat – Tediyeler
  • Banka Ekstreleri
  • Muhasebe Fişleri
  • Mizan Fatura Notları
 • KARTLAR
  • Cari Kartlar
  • Stok Kartları
  • Stok Fiyatları
  • Barkod Sistem
  • Hesap Planı
  • Firma Bankaları
  • Gruplar
 • DEMİRBAŞ
  • Demirbaşlar
 • PERSONEL
  • Çalışan Personeller
  • Tüm Kimlik Bilgileri
  • Kimlik Adresleri
  • Eğitim Bilgileri
  • Çalıştığı Yerler
  • Serbest Puantaj + Gelir Bilgileri
  • Günlük Puantaj + Gelir Bilgileri
  • Günlük Alt-Alta
  • Puantaj
 • BÜRO YÖNETİMİ
  • Makbuzlar Transferi
Excel Transferi Alan-Hücre Eşleştirme ve Tanımlama Ekranı
Standart Alan Tanımlamaları
Excel Dosyasından Transfer Öncesi İşlem Ekranı
Transfer Edilecek Kayıtlar İzleme Ekranı