file illustration file illustration
file illustrationfile illustrationfile illustrationfile illustrationgirl illustration

ORKA AKADEMİ

e-fatura e-defter e-irsaliye e-arşiv

Önsöz

Hakkındaki Videoyu Oynat ORKA Önsöz

ORKA, “Muhasebe Bürolarına” yönelik yazılımlar geliştirerek çalışmalarına başlamıştır.
Sektöründe yenilikçi girişimleri ile öncü ve farklı olmanın gururunu taşımaktadır.

İlklere imza atmayı hedef edinen “ORKA“, her gün artan kullanıcı sayısı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
ORKA, işletmelerin, ticari faaliyetlerini ve muhasebeye yansıyan işlemlerini elektronik ortamda takip etmelerini sağlayan ürün ve hizmetler geliştirmektedir.

ORKA SQL programı, uzun yıllara dayanan tecrübenin bir ürünüdür.

Binlerce Mali Müşavir Bürolarına ve Ticari Firmalara, 35 yılı aşkın süredir yazılımlar üretiyoruz.
Programın tasarımında Alman Ön Muhasebe Sistemi ve Ticari işleyişleri tecrübeleri de etken olmuştur.
Ayrıca sizlerden gelen istek, görüş ve öneriler sonucunda programımız geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz.
İşte bu tecrübeyle oluşan büyük bir yazılım sistemin, tek bir noktadan eğitim kaynağını oluşturmak için bu siteyi oluşturduk.

ORKA SQL sadece “Muhasebe”, “Stok-Cari Hesap”, “Üretim”, “Ücret Bordrosu”, “Sabit Kıymet-Amortisman”, “Ofis Yönetim” … programı olarak tasarlanmadı. 

ORKA SQL bütün bunların hepsini kapsayan bir “Firma Yönetim Sistemi” programıdır.

Olağanüstü pratik kurulum ve kullanımı sayesinde, herkesin kolaylıkla kullanabileceğiçok şey öğrenebileceği profesyonel bir programdır.

Herkese yardımcı olması dileğimizle….

  ORKA


Giriş

ORKA SQL GİRİŞ EKRANI

GİRİŞ EKRANI İŞLEMLERİ

  • Program Güncelleme
  • Lisans Yükleme/Güncelleme
  • Eğitim Videoları
  • Sosyal Medya Bağlantıları
  • SQL Server Seçimi/Tanımlamaları
  • Kullanıcı Seçimi
  • Kullanıcı Şifre Girişi
  • Çalışılan Yıl Seçimi
  • Firma Listesi
  • Çalışılan Yıla ait Firmalar
  • “Sağ Klik” Menüsü
  • Firma Ünvanlarını Güncelleme
  • Veri Tabanı Servis İşlemleri
  • Yeni Firma Oluşturma

 

ORKA SQL Güncelleme Ekranı
ORKA SQL Güncelleme Ekranı
Lisans Güncelleme Ekranı

Firma Listesi üzerinde iken farenin sağ kliği ile beraber, Firmalar ile ilgili:

 • Yeni Firma Oluşturulması
 • Firmanın Düzeltilmesi
 • Firmanın Silinmesi
 • Firma Ünvanların Güncellenmesi

Menüsüne erişilir.

SQL Server Bağlantısı

SQL Server Bağlantı Tanımlaması


Program girişi için, SQL Server Bağlantı tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

Yeni Firma Oluşturma

 Firma Listesinde üzerinde iken “farenin sağ tıklama ile beraber gelen menüde “Yeni Firma Aç” tıklıyoruz.
Oluşturulmak istenilen Firmanın numarası, en son firma numarasının bir fazlası olarak gelecektir. İstenilirse bu numarayı değiştirebiliriz. (Tavsiye edilmez.)

Yeni Firma Oluşturma

Firma Listesinde üzerinde iken "farenin sağ tıklama ile beraber gelen menüde "Yeni Firma Aç" tıklıyoruz.

Firma Tanımlama

Firma Genel BilgileriYeni Firma Tanımlama

E-Devlet Tanımlamaları

Program Modülleri Genel Tanımlamaları

Ek Programlar WEB Tanımlamaları

Firma Şube Tanımlamaları

Firma Ortakları Bilgileri Tanımlamaları

e-Devlet Şifreleri Tanımlamaları

Ana Modüller Ekranı

Ana Modüller Ekranı

Ticari Modül (Ön Muhasebe)

TİCARİ SİSTEM

ICEBERG TİCARİ SİSTEM (ÖN MUHASEBE)

Kayıtlar

 • Cari Hesaplar
 • Fatura, İrsaliye vb.
 • Tahsilat ve Tediyeler
 • Çek, Senet, Kredi Kartı
 • Belge Seçimli Ödemeler
 • Gider ve Diğer Kayıtlar
 • Fiş Kayıt Sistemi
 • Ajanda
 • Not ve Görevler

Sektöre Özel

 • Stok Üretim Takibi
 • Benzin İstasyonu Otomasyonu
 • Barkodlu Satış Kasa
 • Yazar Kasa Girişi
 • Stok Depo Kantar
 • Stok Depo Sayımı
 • Eğitim Kurumları
 • Sözleşme ve Açık Tutarlar
 • Toplu Fiş Tahakkuku
 • Bütçe Finans
 • Finans Raporları

Finans Raporları

 • Genel Mizan Raporu
 • Ekstre Muavin Defter
 • Tanımlı Muavin Raporu
 • Aylık Mizan Raporu
 • Tüm Mizan Raporu
 • Hızlı T-Mizan Rapor
 • Departman Mizanları
 • Proje Şube Mizanı
 • Proje Karlılık Raporu

Stok Raporları

 • Stok Mizan Muavin
 • Hızlı Stok Mizan Raporu
 • Hızlı Stok Muavin Raporu
 • Stok Maliyet (FIFO, Ar.Ort. …)
 • Stok Matrah Raporu
 • Aktif Stok Lot Raporu
 • Hızlı Sipariş Raporu

Ödenmemiş Faturalar

 • Ödenmemiş Fatura/Taksitler
 • Vade Takip Sistemi
 • Ödenmemiş Fatura/Taksit

Diğer Raporlar

 • Kasa Defteri
 • Gün Faaliyet Raporu
 • Yönetici Bakışı
 • Çek Senet Raporu
 • Firma Özel Raporları
 • Performans Raporu
 • Araç Yakıt Raporu
 • Tanımlı Raporlar
 • SQL Raporlar

Kar/Zarar-Beyanname

 • Kâr-Zarar Bilanço
 • BA (ALIŞ) Formu
 • BS (SATIŞ) Formu
 • İndirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • Gümrük Beyan Listesi

Tanımlamalar

 • Cari Kartlar
 • Hesap Planı
 • Stok Kartları
 • Döviz Kurları
 • Grup Tanımları
 • Genel Tanımlamalar

Bilanço Defteri

BİLANÇO DEFTERİ

BİLANÇO DEFTERİ

Kayıtlar
 • Fiş / Evrak Kayıt
 • Gider Fiş Şablonları
 • Excel Fiş Girişi
 • Toplu Tahakkuk
Maliyet/Stok
 • Stok Belge Listesi
 • Stok Mizan Muavin
 • Stok Maliyeti (FIFO, Ar.Ort.)
 • Stok Kartları
 • Kar Haddi Tanımları
 • Kar Haddi Raporu
Raporlar
 • Genel Mizan Raporu
 • Ekstre Muavin Defter
 • Tanımlı Muavin Raporu
 • Kasa Banka Defteri
 • Aylık Mizan
 • Özel Mizan Raporu
 • Departman Mizanı
 • Proje Şube Mizanı
 • Bütçe Raporları
 • Demirbaş Mizan Farkları
 • Karşıt İnceleme Tutanağı
 • Sayıştay Raporları
Beyannameler
 • KDV1 Beyannamesi
 • KDV2 Beyannamesi
 • KDV4 Beyannamesi
 • BA (ALIŞ) Formu
 • BS (SATIŞ) Formu
 • Poşet Vergi Beyannamesi
 • İndirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • Kesin Mizan Raporu
 • Tuik Anket Raporu
 • Beyanname Listesi
Defterler
 • e-Defter Uygulaması
 • Fiş Listesi
 • Müsvette Yevmiye Defteri
 • Tasdikli Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Envanter Defteri
Dönem Sonu
 • 7A-7B Yansıtmalar
 • Gelir Tablosu Hesap Kapanışı
 • Kur Farkları
 • Otomatik Virmanlar
 • Enflasyon Muhasebesi
 • ADAT Hesaplaması
 • Toplu Fiş Virmanı
Mali Tablolar
 • Bilanço Tablosu
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Kurumsal Mali Tablolar
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Kurum Karlılık Formu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
Tanımlamalar
 • Hesap Planı
 • Döviz Kurları
 • SMMM Tanım
 • Firma Tanımı
 • Firma Listesi

Personel Ücret Bordrosu

PERSONEL ÜCRET BORDROSU

PERSONEL ÜCRET BORDROSU

Kayıtlar
 • Personel Listesi
 • Kimlik Listesi
 • Gelecek Aya Devir
 • Toplu Maaş Girişi
 • Toplu Gelir (İkramiye)
 • Toplu Kesinti (Avans)
 • Toplu Ücret Değiştir
 • İzin İstirahat Takibi
 • Yıllık İzin Defteri
Tazminatlar
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Tazminat Karşılıkları
Bordro
 • Bordro Hesap Pusulası
 • Tanımlı Bordro Raporu
 • Tüm Dönemler Bordrosu
 • Kümülatif Hesap Pusulası
 • SGK ve Çalışma Yeri Gelirleri
 • Gelirler Bordrosu
 • Bordro Ön İzleme
 • Banka Ödeme Listesi
Bildirimler
 • Hizmet Belgesi
 • İŞKUR Aylık Çizelgesi
 • Zorunlu BES Listesi
 • Toplu SGK İşlemleri
 • Muhtasar Bilgileri
 • Kısa Çalışma Ödeneği
Entegre
 • Bordro Entegresi
 • Banka Ödeme Entegresi
 • Avans-Borç Kesinti Entegresi
Puantaj
 • Puantaj Listesi
 • Puantaj Bordrosu
 • Proje Maliyetleri
 • Proje Puantaj Listesi
 • Akort Ücret
Diğer Rapor
 • Yıllık AGİ Bordrosu
 • Özel Raporlar
 • Özlük Dosya Listesi
 • Firma Özel Raporları
 • Organizasyon Şeması
PDKS
 • Vardiya Planı Listesi
 • Giriş Çıkış Saat Transferi
 • Giriş Çıkış Saat Raporu
 • PDKS Hızlı Bakış
Avans İcra
 • Avans-Borç Ödemeleri
 • İcralar Listesi
 • Personel Ekstresi Mizan
 • Özel Banka Ödeme Listesi
Zimmet
 • Zimmet Listesi
 • Zimmet Raporları
 • Zimmet Kartları
Sendika
 • Ücret Yönetimi Tanımları
 • Toplu Sözleşme Fark Bordrosu
Tanımlamalar
 • Hesap Planı
 • Bordro Tanımları
 • Firma Tanımı
 • Şube Tanımı
 • Firma Listesi

Demirbaş, Amortisman, Sabit Kıymet Yönetimi

SABİT KIYMET, DEMİRBAŞ, AMORTİSMAN

SABİT KIYMET AMORTİSMAN İŞLEMLERİ

Kayıtlar

 • Demirbaş Listesi
 • Fatura Listesi
Amortisman
 • Amortismanı Hesapla
 • Amortisman Listesi
 • Amortisman Defteri
 • Tüm Dönemler Amortismanı
 • Demirbaş Mizan Farkları
Entegre
 • Amortisman Entegre
 • Gider Tahakkuk Entegresi
Raporlar
 • Ek Maliyet Listesi
 • Demirbaş Gider Listesi
 • Zimmet Yeri Listesi
 • Gider Tahakkuk Listesi
 • Fon Kullanım Listesi
Enflasyon
 • Demirbaş Enflasyonu Hesapla
 • Demirbaş Enflasyon Raporu
Tanımlamalar
 • Hesap Planı
 • Cari Kartlar
 • Amortisman Oranları
 • Firma Listesi
 • Firma Tanımı

Büro Yönetimi

BÜRO YÖNETİMİ

BÜRO YÖNETİMİ                         

Kayıtlar

 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Kira Kaydı
 • Muhtasar Kayıt
 • Müstahsil Makbuz

Entegre

 • Serbest Mes. Mak. Entegresi
 • Kira Entegresi
 • Muhtasar Entegre
 • Müstahsil Entegre

Beyannameler 

 • MUHSGK 1003A
 • MUHSGK2 1003B
 • Muhtasar Beyannamesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Beyanname Listesi

Raporlar            

 • Tevkifât Listesi
 • Müstahsil Makbuz Listesi
 • Oda Müşteri Bildirimi
 • Vergi Levhası Tasdik Bildirimi
 • Resmi Defter Numaralama

Diğer Serbest Meslek   

 • Diğer Serbest Meslek Makbuzu
 • Diğer Serbest Meslek Makbuz Entegre
 • Diğer Serbest Meslek Tevkifât Listesi

Tanımlamalar   

 • SMMM Tanım
 • Muhtasar Tanım
 • Defter Türleri
 • Firma Listesi

İşletme Defteri

İŞLETME DEFTERİ

İŞLETME DEFTERİ

Kayıtlar

 • Evrak Listesi
 • Ödeme Sistemi
 • Excel Fiş Girişi
 • Toplu Tahakkuk

Maliyet/Stok

 • Kar Haddi Tanımları
 • Kar Haddi Raporu
 • Stok Mizan Muavin
 • Maliyet (FIFO, Ar.Ort.)

Raporlar

 • Genel Mizan Raporu
 • Aylık Mizan
 • Ekstre Muavin Defter
 • Tanımlı Muavin Raporu
 • Departman Mizanı

Beyannameler

 • KDV1 Beyannamesi
 • KDV2 Beyannamesi
 • KDV4 Beyannamesi
 • Poşet Vergi Beyannamesi
 • İndirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • Tuik Anket Raporu
 • Beyanname Listesi

Defterler

 • Defter Beyan Gönder
 • İşletme Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defter Geçiş Haddi

Hesap Özeti

 • Hesap Özeti
 • Gelir Tablosu

Tanımlamalar

 • Hesap Planı
 • Stok Kartları
 • Döviz Kurları
 • SMMM Tanım
 • Firma Tanımı
 • Firma Listesi

Servis İşlemleri

SERVİS İŞLEMLERİ

VERİ TABANLARI SERVİS İŞLEMLERİ

 • Servis İşlemleri
  • Servis İşlemleri
   • Tablo ve Alan Kontrolü
   • Index Bakım ve Shrink İşlemleri
   • Veri Tabanı, Veri Tipleri Oluşturma
   • Kayıt Kontrol ve Düzeltme
   • Firmaları Yedekleme
   • Firmaları Geri Yükleme
   • Firma Kopyalama
   • Stok Belge Başlık Düzeltme
   • Kayıt Yılını Değiştirme
   • Hesapların Aktif-Pasifleştirilmesi
   • SQL Update İşlemleri, fonksiyon, view…
   • Firma Veri Tabanı Güncelleme İşlemleri
  • Yıl Sonu Devri
 • Kod Değişimi
  • Hesap Kodunu Değiştir
  • Alt Birimi Stoğa Dönüştür
  • Stok Kodunu Değiştir
 • Yedekleme
  • Firmaları Yedekle
  • Yedekleri Geri Al

Excel, SQL, XML, WEB-API … Dış Veri Transferi

Excel, SQL, XML, WEB-API … DIŞ VERİ TRANSFERLER

TRANSFERLER

EXCEL
 • Veri Transferi
 • Standart Excel Transferi
SQL
 • SQL Transfer
 • SQL Dış Veri Transferi
Özel
 • Pazar Yeri Transferi
 • Yazar Kasa Transferi
 • Eczane Transferi
 • e-Ticaret Web Transfer
e-Arşiv e-Defter
 • e-Arşiv Fatura Transferi
 • e-Defter Transferi
Orka DOS
 • DOS’a Transfer
 • DOS’dan Tek Firma
 • DOS’dan Tüm Firmalar
 • DOS Icebergden
Firma Büro
 • Muhasebe Bürosuna Gönder
 • Muhasebe Bürosuna Yükle
Raporlar
 • Fiş Kayıt Sistemi
 • Genel Mizan Raporu
 • Ekstre Muavin Defter
 • Stok Mizan Muavin
 • Firmalar Konsolidasyonu
 • Hesap Planı
 • Stok Kartları

Program Tanımlamaları

PROGRAM TANIMLAMALARI

Genel Tanımlamalar

Firma

 • Firma Tanımı
 • Grup Tanım
 • E-Posta Adresleri
 • Terminal Tanım
 • Fiş ve KDV Oran

Belge Sistemi

 • Belgeler
 • Belge Numaralama
 • Yazıcı Formlar
 • Form Tasarımları
 • Rapor Formları

Stok Sistemi Tanımlamaları

 • Stok Genel Tanımı
 • Stok Kart Alanları
 • Aktif Stok Alanları
 • Stok Sistemi
 • Barkod Tanımları
 • Kampanyalar
 • Muhasebe Tabloları
 • Aktif Stok Tabloları
 • Müstahsil Kodları
 • Diğer Tanımları
 • Plan Şablonları
 • Birimler, Banka, Diğer

Diğer Tanımlamaları

 • SQL Transferi
 • Ödeme Ek Fiş Satir

Kullanıcı ve Kullanıcı Yetki Tanımlamaları

Filtre Alan Tanımlamaları

SQL Raporlar

İnternet İşlemleri (Aksiyonları)

İnternet İşlemleri (Aksiyonları)

GELİR İDARESİ SİTELER

 • E-Beyanname sitesi
 • Yeni Vergi Dairesi
 • İnteraktif Vergi Dairesi
 • E-Belge Portalı (E-Arşiv Faturalar)
 • Defter Beyan Portalı
 • E-Devlet (turkiye.gov.tr)

İŞLEMLER

 • E-Beyannameler
  • Tüm firmalar
  • Seçili firma
 • E-Tebligatlar
  • Tüm firmalar
  • Seçili firma
 • POS Sorgulama
 • Vergi Levhası İndir

S.G.K. SİTELER

 • E-Bildirge Sitesine Gir
 • E-Bildirge v2 Sitesine Gir
 • İşe Giriş/Çıkış
 • Toplu Giriş/Çıkış
 • İşveren Sistemi Sitesi
 • İş Kazası E-Bildirim Sitesi
 • E-Çalışamamazlık Sitesi
 • E-Borcu yoktur Sitesi

İŞLEMLER

 • E-Vizite Sorgulama (İşaretli firmalar)
 • İşe Giriş/Çıkış Kontrol (İşaretli Firmalar)

İŞKUR VE DİĞER SİTELER

 • İŞKUR
 • NOTERLER
 • TİCARET SİCİL
 • TÜRMOB

GENEL İŞLEMLER

 • E-Beyanname Yöneticisi
 • E-Tebligat Yöneticisi
 • E-Vizite Sorgulama (İşaretli firmalar)
 • İşe Giriş/Çıkış Kontrol (İşaretli Firmalar)

Program Genel Özellikleri

Kısa Yol Tuş Kullanımları

Kısa yolu İşlem
Alt + Insert Yeni Kayıt
Alt + Delete Kayıt Sil
Ctrl + Enter Kaydı Düzelt
Alt + X Hesap makinesi
Alt + 0 İşlemler listesi
Alt + F1 Uzaktan yardım
Alt + F2 Firma Değiş
 
Ctrl + 0 Tüm modüller listesi
Ctrl + 1 Ticari
Ctrl + 2 Bilanço / İşletme
Ctrl + 3 Personel
Ctrl + 4 Demirbaş
Ctrl + 5 Büro Yönetimi
Ctrl + 6 Firma Değiş
Ctrl + 7 Tanımlar
Ctrl + 8 Servis
Ctrl + 9 Excel Transfer
 
Ctrl + F2 Şube seç
Ctrl + F3 Form Yetkileri
Ctrl + F5 Ay seç
Ctrl + Shift + F2 Kayıt tipini değiştir
 
Shift + F1 Video yardım
Shift + F2 Tüm tanımlamalar
Shift + F11 Ajanda
Shift + F12 Ekran görüntüsünü al
 
F1 Yardım
F8 Yazdır
F9 Kaydet/Onay
F10 Çıkış

Tablo (Grid) Kullanımı

TABLO ÖZELLİKLERİ
Tablo Özellikleri

Tüm tablolarda farenin “sağ tıklaması” ile yardımcı gelen menülerde standart olarak yer alır.

Tablo özellikleri, üzerinde bulunan tabloya ait tüm işlemlerin yapıldığı bir menüdür.

Excel: Tabloyu görünen biçimi ve alanları ile Excel’e gönderir.

Yazdır: Tabloyu yazıcıda yazdırmak için (+PDF) için kullanılır.

Hızlı Tablo: Sıralama, Filtreleme, Toplamlar, Ortalamalar… için Tablo üzerindeki kontrolleri açar veya kapatır. Kontroller kapatılınca diğer tablo işlemleri daha hızlı yapılabilir.

Pivot Raporu: Tabloyu Özet raporların alınabileceği, Grafik Çizimlerini izlenip, yazdırabileceği Pivot Sistemine aktarır.

Grup: Tablo alanları üzerinde gruplama yapabilmek için kullanılır.

Filtre: Tablo alanlarını filtrelemek için kullanılır.

Ara, Bul: Tablo alanları üzerinde arama yapmak için kullanılır.

Başlık: Tablo başlıkları seçenekleri için kullanılır.

Hücre: Tablo alanları hücre özelliklerini değiştirmek için kullanılır.

Alt Bilgi: Tablo hücrelerinin alt bilgilerinde toplam, ortalama, adet gibi özelliklerini göstermek için kullanılır.

Kayıtları Yenile: Tablo’yu yeniden yüklemek için kullanılır.

Dışarı Aktar: Tabloyu Excel, Yazıcı, HTML, XML, Text ve Panoya kopyalamak için kullanılır.

Ayarları Kaydet: Tablonun görünümü saklamak için kullanılır. (Eski Sistem)

Yeni Ayar oluştur: Tablonun tüm özelliklerini saklamak için kullanılır.

Ayarları Yükle: Saklanan Ayarları yüklemek için kullanılır.

Stil: Tablonun renk seçeneklerini seçmek için kullanılır.

Günlük Kontroller, Uyarılar ve Uyarı Tanımlamaları Ekranları

Uyarı ve Kontrol Tanımlamaları
Kontrol ve Uyarı Ekranı
Uyarı Tanımlama Ekranı

Not ve Görev Takip Sistemi

Yeni Not ve Görev Kayıt Ekleme Ekranı

Ajanda Sistemi

Ajanda Sistemi

Yazıcı Ön İzleme ve e-Posta Gönderim

Yazıcı Ön İzleme Ekranı
Yazıcı Rapor Tasarım Ekranı

Gurup Sistemi

Gruplama Sistemi Tanımlamaları
 • Kayıt İşlemleri
  • Üst Grup Ekle
  • Orta Grup Ekle
  • Alt Grup Ekle
  • Düzelt
  • Sil
 • Raporlar
  • Stok Mizan
  • Stok Muavin
  • Cari Mizan
  • Cari Muavin
  • Karlılık Raporu
 • Ek İşlemler
  • Ek Alanlar
  • Dosya Ekle
  • Bütçe Girişi
  • Not ve Görevler
 • Excel Seri Grup İlave Edilmesi
  • Üst Grup Ekle
  • Orta Grup Ekle
  • Alt Grup Ekle

Döviz Sistemi

Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kurları İndeks Değerleri
Döviz Kurları İndeks Değerleri

Dosya Arşiv Sistemi

Belge Dosya Ekleme-Arşivleme Sistemi

Ek Alanlar

Ek Alanlar Ekranı Girişi
Ek Alan Tanımlamaları